Vừa to lại vừa giống cái của Seohyun này

Posted by

1 1  
Vừa to lại vừa giống cái của Seohyun này, nhưng dù giống thì vẫn thấy có gì đó sai sai
#SeoEun_em_của #SeoHyun
#Đám_cậu_ngốc
#Lâu_rồi_trời_mới_trong_xanh
p/s: Chị 6 thiệc đáng yêu dễ sợ.
Được 2 đứa con thì đứa nào cũng quấn Cậu nhớn, hở ra cái là “Cậu Yunho”.
Đám cậu ngốc kia chắc lại làm gì cho 2 đứa cháu rồi đấy khiến chị up lên IG nhắc khéo đó. Chắc 1 Cậu thì mua đồ cho SeoEun, 1 Cậu thì mua đồ dùng học tập cho SeoHyun ahhh.
Đã thế ngày Cậu nhớn xuất ngũ, chị 6 còn quay “SeoHyun yêu cậu” rồi đem gửi cậu nhỏ up lên IG, chứ thiệc tình là cậu nhớn nhận được từ máy chị 6 rồi ah.
Ôi rồi ôi thính bay phất phới tứ lung tung. Mệt trym quá nhều

Comments are closed.