Vừa ngủ dậy

Posted by

Vừa ngủ dậy, bước ra khỏi phòng gặp Bà Ngoại trai hỏi:
Trai: Ngoại!!! Ngoại!!! Ngoại có biết hôm nay là ngày gì ko?
Ngoại: Ngoại ko biết
Trai: Hôm nay là sinh nhật con
Ngoại : Ngày mai mới sinh nhật con mà
Trai : đúng là ngày mai (24/7) mới sinh nhật con nhưng Mẹ con nói tổ chức tiệc cho con trước 1 ngày nhằm ngày chủ nhật để các cô chú đến chung vui với con cho tiện, chứ ngày mai thứ 2 mọi người bận đi làm nên sẽ khó đi hơn.
Bởi vậy sáng giờ ảnh ngoan quá chừng, không quậy Mẹ như mấy bữa trước.
P/s: Mẹ con Phúc đang mong đến chiều để tiếp đón các cô chú bác đến chung vui với Mẹ con Phúc đây.
See Translation