Vậy là “người kém” là người

Posted by

Vậy là “người kém” là người…không biết kiếm nhiều tiền?
Vậy là “người kém” là người sống dựa vào sức lao động chân chính của bản thân?
Xin đừng để những lời dạy của Sư Ông chỉ như bộ áo đẹp khoác lên người thầy. Sư Ông vẫn luôn nhắc, hãy xoá bỏ những mặc cảm hơn người, thua người và bằng người. Một người có ảnh hưởng như thầy, cho rằng người lao động chân chính là “kém”, thì bao nhiêu học trò của thầy sẽ ôm lấy mặc cảm đó để sống không còn là mình, để được công nhận?
.
Xem full bài tại đây: http://m.cafebiz.vn/ts-nguyen-manh-hung-sai-lam-dau-tien-cu…