Từng vui vẻ biết bao

Posted by

Từng vui vẻ biết bao, tưởng rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Vượt qua trăm núi nghìn sông, quay lại đã muộn màng.
Từng yêu nhau như thế, tưởng rằng đời này sẽ luôn có người tri kỷ. Không cần biết trước mắt, không rời không xa, hóa ra chỉ có mình tôi.
Dù trời cao đất rộng, cũng không dung nổi khoảng cách giữa hai ta, dù đã nói không quan tâm, vậy mà vẫn không buông bỏ được.
Được tất cả mà phải mất đi một vài thứ, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đánh mất em, cũng mất luôn dũng khí đối mặt với cô đơn…