Tư vấn chiến lược thương hiệu cho Khách hàng

Posted by

Tư vấn chiến lược thương hiệu cho Khách hàng.
Khách hàng cực kỳ sharp. Sân chơi là một “đại dương đỏ” với rất nhiều big players, kênh phân phối rộng, truyền thông khủng…. Một thách thức rất lớn đối với team.
Chị Giám đốc Điều hành buông một câu nhẹ như lông hồng sau khi nghe trình bày đề xuất chiến lược thương hiệu:
“Đề xuất rất ok. Những gì Phương trình bày có mấy điểm mà chị rất tâm đắc. Những lưu ý RMA đưa ra gợi mở cho chị những ý tưởng để chị triển khai sau này.”
Một câu nói đơn giản, thốt ra chưa cần đến 1 phút. Thế nhưng để nhận được một câu như này lại chẳng đơn giản chút nào nếu không muốn nói là vô cùng thách thức.
Team vật vã 3 tuần, brainstorm 3 lần, tranh luận rồi biện luận,… cuối cùng cũng tìm ra được một cửa rất “sáng” cho case này.
Kinh nghiệm rút ra từ dự án này: Trong thách thức luôn tiềm ẩn cơ hội. Trong cơ hội luôn có thách thức. Quan trọng là chúng ta có nhận ra nó hay không.
Và một điều mình đã từng nói rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại: Bạn sẽ không thể khiến khách hàng WOW nếu chính bạn không wow.
Xong dự án “Bố Già” chỉ bảo một câu: “dự án này team làm rất tới”.
Chả có phần thưởng nào “xứng đáng” và mãn lòng như những “phần thưởng” này.
Keep striving my team!