Tự chủ

Posted by

Tự chủ- tự lập – Tự tin
Tự chu về kinh tế để không phụ thuôc hay dựa dẫm vào bất cứ ai trong cuộc sống, một bà mẹ đơn thân tự lập cho mình những kế hoạch , định hướng cho cuộc sống của 2 mẹ con từ khi chân ướt chân ráo vô sài gòn hoan toàn bang sức lao động, băng những lo toan tính toán hàng ngày và giờ đây Chị ấy tự tin để bước vào cuộc thi Hoa khoi Doanh nhân Đất Việt !!!
Cuộc sống của mình là do mình tự quyết định khi mình tự làm chủ mọi thứ – thành công sẽ đến rất gần !!!
Vẫn luôn là ngươi phía sau theo dõi, yêu thương, chia sẻ và ủng hộ Chị ♥️♥️♥️
Hy vọng ACE bạn bè đồng nghiệp của e hãy yêu thương nhan tin ủng hộ cho Chị – để chị có thêm động lực bước thật dài và vững chắc trong cuộc sống …
Số Báo Danh : 50
Soạn : HKDNDV (dấu cách) 50 gửi 8600
Many tks ♥️❤️