Tsb con này hình như nó muốn ăn hết nghiệp của người khác hay sao ấy sống tử tế đ thích lại thích tạo nghiệp cơ

Posted by

Tsb con này hình như nó muốn ăn hết nghiệp của người khác hay sao ấy sống tử tế đ thích lại thích tạo nghiệp cơ
Đấy, bán sp khác đấy mà cạnh tranh cũng thấy bẩn.
CÁI ẢNH CƠ SỞ SẢN XUẤT NẤM GIẢ TẠI QUY NHƠN BỊ BẮT, LÊN HẲN BÁO CHÍNH THỐNG ! CÙNG RẤT NHIỀU SP GIẢ KHÁC MÀ NÓ DÁM BẢO LÀ CSSX CỦA NẤM :))))))
Loại này ko nên cho nó ở lại trái đất nữa vì những ngườ làm nghề hút bể phốt chắc chắn sẽ thất nghiệp, nó ăn hết cứt của thiên hạ rồi còn đâu phốt cho ngta hút nữa, tội lỗi làm mình up ảnh này cũng phải chèn chữ sợ mấy bạn chỉ có thói quen xem hình chứ k biết chữ mấy bạn í lại cop
See Translation