Trông vậy đó

Posted by

Trông vậy đó, mà đi làm về khách sạn ăn mỳ tôm chan nước sôi! Ăn xong sình bụng đi ngủ! Chồng thì cứ bảo ráng ra ngoài ăn ngon chút cho con. Khách sạn cách nhà hàng có mấy bước chân. Mà không còn tí sức nào để lết đi ăn luôn nên sang Hàn Quoăc ăn mỳ tôm là biết rồi đó!
Nhận được 8 tỉ tin nhắn của đối tác bên Sing. Đùa chứ, đêm rồi cũng phải cho người ta ngủ biết chưa? Nhắn gì nhắn hoài!
Đã bảo nó là mình đang bầu, đang đi công tác nên mình sẽ trả lời sau. Nó vẫn nhắn thêm 8 tỉ tin nữa như khủng bố!
Miếng cơm manh áo,
Quả thực, không gì dễ dàng!
Làm mãi không giàu!
Đành up ảnh tự sướng xua tan buồn rầu rồi ngủ!