Trong kinh doanh chỉ có đối thủ cạnh tranh tuyệt đối không có kẻ thù

Posted by

Trong kinh doanh chỉ có đối thủ cạnh tranh tuyệt đối không có kẻ thù!!!
Ganh đua là một điều rất tốt trong kinh doanh nhưng đừng ganh tỵ
Càng nhấn chìm mình trong những cảm xúc tức giận nghĩa là bạn đang tự hạ thấp giá trị của mình
Nhìn thấy người khác thành công hơn mình hãy chúc mừng cho họ và tự rèn luyện để được thành công giống như họ
Luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế của người chiến thắng và thành công sẽ gõ cửa đến những người có tinh thần tích cực như bạn