Tôi PHẢN đối Oficetel phá nát đô thị:

Posted by

Tôi PHẢN đối Oficetel phá nát đô thị:
Trong các lần trước tôi nói O-T là “đứa con lai” đầy tai hại của nhà ở xã hội và thương mại (dt 30m2)– căn hộ ở và văn phòng , có nhà báo trả lời là “đứa con hoang”
Tôi biết O-T đang tung hoành khắp nơi từ Q1 đến Bình Thạnh-Bình Tân sắp đến Q12 luôn . Tôi biết O-T chiếm 10-20% số căn hộ trong mỗi dự án . Tôi rất bất ngờ khi đọc tin tự quảng cáo dự án : “181 căn hộ cõng 246 O-T” chiếm 136%–thật kinh hoàng
Th HCM đang hình thành khoảng 10.000 căn OT và sắp ra đời 10.000 căn nữa, mà chưa có giấy khai sinh “nhận con”. Các “Ông cha” đang vận động sinh ra luật và lệ cho phép chấp nhận “con lai” này . Tôi phản đối