[TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI và NỎ LIÊN QUAN

Posted by

[TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI và NỎ LIÊN QUAN!]
Teaching English is absolutely not difficult!!!!
…..
……..
…………
But it’s truely difficult to teach them how to use it in daily life as it’s called “communicative English” since they can’t write or read at their kindergarten and preschool ages!
3 classes a week seems never enough!
….
Tóm lại, cách dạy tiếng Anh giao tiếp hiệu quả, theo tớ, là cứ tương tiếng Anh – mỗi tiếng Anh! Thật đấy!
Hy vọng sẽ có 1 lớp hậu duệ ngon lành trong tương lai ko xa! 🙂
***P/s: gởi các PH có con lớp 1-2:
Vì lớp này có đặc thù là nghe-nhìn-giao tiếp-chơi tại lớp là công cụ ghi nhớ duy nhất nên, nếu các cháu vắng 3-4 buổi thì coi như theo không kịp, hoặc có kịp thì cũng khổ thầy lắm!
Nên xác định là vắng quá 3 buổi là nghỉ luôn nhé! Vì chất lượng còn tuỳ thuộc vào sự chuyên cần của các cháu!
Tks all!
See Translation