Thương người dân miền Trung

Posted by

Thương người dân miền Trung, năm nào cũng Bão. Tổ chức cứu trợ nào uy tín sẽ đi hỗ trợ miền Trung trong thời gian này, cho Thanh và các bạn nhân viên gửi chút tấm lòng. Thanh bầu bì không đi xa được vì vài tuần nữa sinh. Của ít lòng nhiều mong có thể gửi đến tận tay người cần được nhận! Thanh muốn tìm một tổ chức đáng tin cậy, tập trung một chút! Thành thực mà nói Thanh thấy nhiều bên quá, cũng không biết gửi nơi nào. Thời sự nói thiệt hại cũng không nhỏ, nên là cần có cái gì đó thiết thực, đúng không?
Cám ơn những con người tận tâm đã và đang giúp người dân vùng bão.
Mới xem thời sự mà xót xa lòng.