Thây công ty người ta lớn mạnh đi lên mà lam cai tro hèn hạ qua

Posted by

Thây công ty người ta lớn mạnh đi lên mà lam cai tro hèn hạ qua. Những ai đã đọc được bài báo danh sach kem trộn mà có mĩ phẩm Linh Hương thi hãy xem và đọc cho kĩ những hình ảnh dưới đây nhé.
Thông tin đó hoàn toàn k đúng sự thật và tài khoản đăng thông tin đó đã bị khóa theo quy định của diễn đàn. Linh Hương đã chính thức pải lên tiếng về vụ viêc nay. Nên mấy mẹ ghen ăn tức ở hãy thôi đi nhớ. Đừng co kiểu thừa “nước đục thả câu”
Dìm phao thi làm sao mà chìm được.
Ghen ăn tức ở voi người ta khổ thế đấy. Giàu cũng khổ qua nổi tiếng cũng khổ qua cơ. Vãi mấy thánh mấy bai báo lá cải viết vớ vẩn
Mn làm gi cũng nen nghe hai tai va nhìn hai mắt nhe roi moi nói nha