THẬT TUYỆT VỜI

Posted by

THẬT TUYỆT VỜI
Ôbama đã tuyên bố xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, rũ bỏ trách nhiệm ở châu Âu và Trung Đông, buộc các đồng minh phải è cổ gánh vác đủ thứ tai ương do nước Mỹ để lại.
Giờ Chum tuyên bố hủy luôn chính sách xoay trục của Ôbama, rút về cố thủ nước Mỹ, quả là Song Kiếm Hợp Bích!
Người nọ nối tiếp người kia làm cho thế giới hoa mắt, kẻ thù sững sờ, không kịp truy kích và nước Mỹ đã tổ chức thành công cuộc rút lui chiến lược trên qui mô toàn thế giới.
Khổng Minh (năm xưa 6 lần tháo chạy khỏi Kỳ Sơn mà quân Ngụy-Tấn không kịp tóm cổ) cũng phải đội mồ sống lại gọi Chum-Ôbama bằng thầy.