THÁNG NGÂU

Posted by

THÁNG NGÂU
Tháng ngâu đã đến nơi rồi
Mưa dăng kín ngõ,mưa rơi đầy thềm
Hải đường ướt sũng ngoài hiên
Lộc vừng lã lướt tóc mềm dăng tơ…
Hạt buồn rơi xuống ngẩn ngơ
Sợi thương níu giữ như chờ đợi ai
Sông ngân bến đợi chia hai
Ngưu Lang Chức Nữ ngày dài đợi nhau…!
Thương ai còn đứng bên cầu
Người đi biền biệt biết đâu mà tìm
Cầu cho bến đợi gặp thuyền
Mong nhiều đôi lứa hợp duyên tháng này !
Hà Nội 28-8-2017
Nguyễn Văn Pứ