Thấm thoát đã 10 năm

Posted by

Thấm thoát đã 10 năm.
10 năm là một quãng đường dài của mỗi đời người, bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi, nhưng cách mà chúng ta cống hiến cho xã hội thì mỗi người đều khác nhau, nó khác nhau bởi vị trí, khác nhau bởi nghề nghiệp… nhưng nó giống nhau ở chỗ tất cả chúng ta đều mong điều tốt đẹp nhất đến với mọi người.
Cảm ơn nước Nga vĩ đại, cảm ơn những người bạn thân thiết của tôi ở nước Nga xa xôi.