Tâm ý thì nhiều

Posted by

Tâm ý thì nhiều
Lo lắng cũng nhiều
Trăn trở cũng nhiều
Nhưng không phải ai cũng hiểu
Thôi
Cứ Cho đi
Rồi cuộc sống sẽ luôn đối xử xứng đáng
Chỉ cần còn yêu thương
Sẽ luôn sống trong yêu thương!
Ai truyền năng lượng giùm được ko?
See Translation