Sóng Hấp Dẫn

Posted by

Sóng Hấp Dẫn
14 tỷ năm trước
Thượng Đế tạo ra chiếc Độc Huyền Cầm mang tên Vũ Trụ
Người căng dây đàn, và Không-Thời gian được hình thành
Đôi khi, Người cảm hứng chơi một Bản hùng âm
Bằng móng tay diễm lệ là những Lỗ-đen khổng lồ
Khiến cả tỷ năm sau đàn còn vang động
Tung vào đêm ức vạn lượng tử Graviton
*****
Ký sinh trên một hạt bụi bám nơi góc dây đàn
Đám virus Homosapien bon chen sống
Con virus thông minh nhất, 100 năm trước, bằng trực giác thiên tài đã cảm được tiếng đàn Độc Huyền.
Nó tuyên bố: “Này, ta đang sống trên một sợi dây, có thể bị uốn cong, biến dạng và rung lên như sóng”
*****
Hôm nay, với thiết bị vi diệu cho phép nghe được thanh âm của Không-Thời gian
Đám virus bỗng tràn ngập hân hoan
Bởi tiếng đàn ân sủng của Thượng Đế
1 tỷ năm về trước…
(Sự tiên đoán thiên tài của Albert Einstein về sóng hấp dẫn trong Thuyết tương đối rộng 100 năm trước, hôm nay đã chính thức được xác nhận bằng thực nghiệm)