Sáng sớm vớ ngay lại bài này

Posted by

Sáng sớm vớ ngay lại bài này. Kéo nhanh xuống thấy còn nhiều cmt vs like liền đọc lại :)). Thế là 1 loạt cảm xúc chảy ra, nào là những ngày nắng nóng chạy xuyên 4 đầu Hà Nội, nào là cảm giác bán nhiều hàng mà ví chẳng thấy tiền đâu ( không biết quản lý tài chính ấy mà), nào là cảm giác bất lực khi các chỉ số ads cũng đẹp như của người ta mà khổ nỗi ngồi canh cmt của khách hàng mãi chẳng thấy. Rồi thì cũng sẽ qua. Thất bại là bài học, là lẽ đương nhiên nếu muốn theo đuổi con đường thành công, mình thấy vậy !