Ối trời ôi ở đâu ra cái vị trà macchiato đào thần thánh thanh thanh phủ kem thơm ngậy ngọt ngào rạch một đường bé xíu húp trọn đê mê ngon mát lịm cuống tim đến chết thôi như thế lày làyyyyyyyyy xin thề là xết mê lên được

Posted by

Ối trời ôi ở đâu ra cái vị trà macchiato đào thần thánh thanh thanh phủ kem thơm ngậy ngọt ngào rạch một đường bé xíu húp trọn đê mê ngon mát lịm cuống tim đến chết thôi như thế lày làyyyyyyyyy xin thề là xết mê lên được
See Translation