Những kẻ bôi bác Sài Gòn

Posted by

Những kẻ bôi bác Sài Gòn!
Sài Gòn là một tên gọi, một vùng đất, một thủ đô của một quốc gia bị cưỡng chiếm.
Tên gọi đó trong tâm thức người Việt thật thân thương. Qua tương tác trên mạng xã hội, trong đời sống thật, tôi dám chắc chắn rằng Sài Gòn là một âm vọng tha thiết nhứt của người Việt, bất kể họ có phải đang sống tại Sài Gòn hay không.
Tôi tin chỉ có một số rất ít gọi Sài Gòn là TP.HCM như kẻ khốn cùng Trần Hữu Nghiệp và một đám vong nô bày ra từ năm 1946, vì vậy với tôi, những gì về Sài Gòn rất mực thiêng liêng. Tôi luôn khinh ghét những kẻ lợi dụng Sài Gòn để đánh bóng tên tuổi mình, bằng cách gán ghép chữ Sài Gòn vào các “tác phẩm” hời hợt, kiểu như chuyện nhỏ chuyện vừa gì đó, nhếch nhác vài thùng trà đá, vài quán ăn xưa… chỉ vẽ lên một thành phố cam chịu, đầy bụi bẩn…
Hoặc phỉ báng Sài Gòn như cách ăn cắp của tay bẩn thỉu Maxk Nguyễn, khi “những dấu ấn Sài Gòn” hóa ra là chôm chỉa trắng trợn từ… khắp thế giới!
Tôi từng viết rằng Sài Gòn có một linh hồn. Linh hồn đó sâu kín vô cùng. Cũng giống như một kho tàng cổ xưa, nếu không đủ sức hiểu nó, hãy để nó ngủ yên, xin đừng lôi lên bôi bác nó.