“Nhưng để tôi nói cho bạn hay một bí mật

Posted by

“Nhưng để tôi nói cho bạn hay một bí mật. Ý tưởng nảy ra ban đầu không hề được hình thành đầy đủ, chúng chỉ trở nên rõ ràng khi bạn bắt tay vào làm. Bạn cứ việc bắt đầu thôi. Nếu tôi hiểu mọi thứ về kết nối con người trước khi bắt đầu, tôi sẽ không bao giờ thành lập Facebook.
Bất cứ ai làm việc về một vấn đề phức tạp sẽ bị đổ lỗi không hiểu rõ các thách thức, mặc dù không ai có thể biết mọi thứ ngay từ đầu. Bất cứ ai chủ động sẽ bị chỉ trích vì di chuyển quá nhanh, bởi luôn có ai đó muốn bạn đi chậm lại”.
(Trích bài phát biểu của ông chủ Facebook khi nhận bằng ĐH Harvard).
Người giỏi nói cái chi cũng đúng là răng.
Thế nên chúng ta khó mà đi nhanh được, khó mà đến đích nếu bị quá để ý về những gì diễn ra trên đường, quá phân tâm về những gì người khác nói về mình. Cả những điều tích cực lẫn những điều tiêu cực.
Action speaks louder than any words.
Mình luôn tâm đắc câu này.