Những cuốn sách nên đọc ngay cả khi còn rất trẻ

Posted by

Những cuốn sách nên đọc ngay cả khi còn rất trẻ. Như cuốn Nếu tôi biết trước khi vào đại học hay Tony.
Tony là tư tưởng phóng khóang, giúp những đứa mang tiếng bướng bỉnh, “mất dạy”_1 khái niệm dùng để ám chung cho những người dám phá vỡ quy tắc tìm thấy được ánh sáng.
Không phải đứa trẻ nào cũng đủ dũng cảm để làm đứa trẻ “hư”. Nhưng hư cũng cho đáng giá, để sau này có thể nhìn lại và nhận ra: thế giới được thay đổi bởi những kẻ không biết điều (người phi lý)
See Translation