Ngày này năm trước

Posted by

Ngày này năm trước, mình có ý tưởng thành lập một trang tạp chí online chỉ dành cho những người phụ nữ “như mình”.
Lúc đó, mình viết bài này, để thể hiện quan điểm về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phân chia tầng lớp xã hội.
Đấu tranh giai cấp đã từng là vấn đề căn bản trong một thời kỳ lịch sử dài của đất nước. Xóa bỏ giai cấp từng là mục tiêu tối quan trọng nhất. Thế nhưng, thời gian qua đi, thực tế đã chứng minh rằng, dù muốn hay không, sự tái phân chia tự nhiên các tầng lớp xã hội vẫn cứ hình thành.
Điều gì tạo ra sự khác biệt giữa các tầng lớp xã hội?
Đó chính là hệ giá trị mà họ theo đuổi.
Vì một số lý do mà trang tạp chí ấy phải hoãn lại khá lâu. Thật trùng hợp, hôm nay là ngày chính thức tái khởi động lại dự án, thì FB cũng nhắc lại bài này, bài mình viết đúng 1 năm về trước.
Bài báo được hàng ngàn lượt đọc và share, sau đó là một làn sóng kết bạn rộng rãi. Khiến mình nhận ra, rất nhiều người cùng quan điểm như mình.
Và có lẽ đó là tín hiệu tốt khuyến khích mình thúc đẩy dự án “thượng lưu” ngày nào 😀