Ngại nhất là chụp ảnh cùng ông #NgôKienHuy vì hơn gần chục tuổi mà anh ý trẻ quá

Posted by

Ngại nhất là chụp ảnh cùng ông #NgôKienHuy vì hơn gần chục tuổi mà anh ý trẻ quá!
Nhưng không sao, mình không sợ ma như ảnh mà dũng cảm hơn nhiều ☺️☺️☺️! Các chế đọc bài tâm sự của ảnh đi
http://thegioitre.vn/…/ngo-kien-huy-thu-nhan-so-ma-moi-quan…
Sáng chủ nhật chế nào đi coi phim hoạt hình ngoài Rạp với mình không?