Muốn thành công trong 1 lĩnh vực nào đó

Posted by

Muốn thành công trong 1 lĩnh vực nào đó
1/ Bạn phải dành nhiều thời gian, làm chủ nó
2/ Bạn phải biết cách tiếp thị, quảng cáo nó
Năm nay tôi chỉ nói về Affiliate, vì nó sẽ giúp ích cho hàng triệu người có thu nhập, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ động mỗi năm.
Bạn muốn tham gia vào thế giới affiliate của tôi chứ?
See Translation