Mới mở thêm 1 tài khoản bên VPBank

Posted by

Mới mở thêm 1 tài khoản bên VPBank. Đây là dịch vụ Prestige, private banking mới của VP.
Miễn phí tất cả các khoản giao dịch trong nước kiểu như gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản iBanking/Mobile Banking. Dịch vụ thì tốt hơn dịch vụ ngân hàng bình thường.
Phí chuyển đổi ngoại tệ nếu dùng Credit card là 2.5% thôi nhé.
Anh em nào giao dịch nhiều, cần service hỗ trợ tận tình thì có thể check qua dịch vụ này.
Liên hệ Le Thu Huong nhé.