Mình không thiên vị phụ nữ nhưng mình có giác quan rằng cô hoa hậu này đang bị ép nhận tội và tội oan

Posted by

Mình không thiên vị phụ nữ nhưng mình có giác quan rằng cô hoa hậu này đang bị ép nhận tội và tội oan. Dù là cô này có hoặc không có bán dâm. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm , không có mối quan hệ và một thằng đại gia đầy tiền và mối quan hệ khi đối đầu với nhau, bạn nghĩ ai là người thiệt thòi hơn? Bạn nghĩ Anh chàng dại gia này này ngu đến nỗi lấy số tiền lớn ra nhờ người khác mua nhà đứng tên mà không cần một sự thương lượng, kiểm tra hay đề phòng sao? ai là người thắng với cái xã hội và chính quyền mà luôn coi đồng tiền giải quyết tất cả?. Mình vẫn ko tin xã hội này công bằng, chính quyền tòa án này công bằng, dù sao cô này cũng rất bản lĩnh nhỉ?
See Translation