Mình đã đi học nhiều khóa học

Posted by

1  
Mình đã đi học nhiều khóa học, hội thảo…
Thấy rằng khóa học nào mình cũng học hỏi được 1 điều gì đó.
Nhưng chỉ có những khóa học rất CHẤT thì mình mới chia sẻ lên đây.
Các khóa mà mình chia sẻ ở đây là những khóa mình đã học 1 lần hoặc nhiều lần, và bản thân mình sẽ còn học đi học lại những khóa này, kể cả đã học nhiều lần thì bạn cũng hiểu khóa học đó CHẤT đến như thế nào.
Tháng có 30 ngày, nên dành ÍT NHẤT 3 ngày để đi học.
Tháng 5 này, hãy dành 1 ngày cho khóa học này.
Rồi bạn sẽ thấy… Bạn như được sinh ra một lần nữa…

Comments are closed.