[Loại bỏ ngay suy nghĩ ấu trĩ về Khởi Nghiệp]

Posted by

[Loại bỏ ngay suy nghĩ ấu trĩ về Khởi Nghiệp]
Như các bạn đã biết hiện tại 1 doanh nghiệp Việt Nam đang phải gánh 200 người dân! . Nói có sách, mách có chứng nhé nhé! Các bạn xem tin tức của Dân Trí : https://goo.gl/NyB1iy
Đất nước muốn phát triển , muốn tỷ lệ thất nghiệp ít đi thì chúng ta cần nhiều doanh nghiệp hơn thế!
Doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta chiếm đến 95% ! Doanh nghiệp to chiếm tỷ lệ rất ít! Thế nên mấy thằng to, tuy to nhưng chả gánh đc mấy so với 90 triệu dân Việt Nam mình đâu!
Hiện tại chúng ta đang có mục đích đạt 2 triệu doanh nghiệp vào 2020 ! Nếu giả sử có 50 000 anh em KNVN lập doanh nghiệp thì cũng chỉ là muối bỏ bể thôi nha!
Vì thế chúng ta nên bỏ ngay cái lý do ấu trĩ : Đó là nhà nhà khởi nghiệp, ai ai cũng khởi nghiệp thì còn ai đi làm thuê, làm công!
Cái ngày đó còn xa lắm! Thế nên đừng có ngồi đó mà lo hão lo huyền ! Chỉ có bọn rỗi hoặc hoặc thiểu năng thì mới suy nghĩ ấu trĩ như vậy!
Thế nhé!
Hãy khởi nghiệp ngay hôm nay!
Khởi nghiệp Miễn Phí cùng KNVN: https://goo.gl/jmAEsK