Let’s take a walk together near the ocean shore

Posted by

Let’s take a walk together near the ocean shore
hand in hand you and I.
Let’s cherish ev’ry moment we have been given
for time is passing by.
Hãy cùng đi dạo trên bãi biển, tay trong tay mommy và em
Hãy nâng niu từng khoảnh khắc chúng ta có vì thời gian đang dần trôi qua.
Các con chúng ta sẽ lớn rất nhanh và chắc chắn chúng ta sẽ hối tiếc nếu không kịp ở bên con đủ.
Our babies will soon grow up faster than we imagine and we will surely regret if we don’t manage to spend a sufficient time for them.