Lần đầu tiên thử sức với Truyện dài thiếu nhi và viết trong 15 ngày

Posted by

Lần đầu tiên thử sức với Truyện dài thiếu nhi và viết trong 15 ngày, 15 ngày ấy với mình như được leo lên chuyến tàu trở về với tuổi thơ vậy.
Thật sự rất cảm ơn các con lớp tối thứ 3, đặc biệt là Thục Quyên, Bảo Quyên, Hồng Thảo và Thu Trang đã luôn khích lệ và động viên, thôi thúc mình viết tiếp cho thiếu nhi <3 <3 <3