Làm hết sức

Posted by

Làm hết sức – Chơi hết mình đê .
Mình chả hiểu Quản Lý là thế nào
Mình chẳng rõ Lãnh Đạo thì phải làm sao…
Mình chỉ biết có sao thì thể hiện vậy, khi làm thì có ng chỉ đạo – ng thực hiện, khi chơi thì là chị là E.
Bước sang năm thứ 3 của cửa hàng thì đã có 1 nhân viên tròn 1 năm làm việc, 1 nhân viên làm CTV từ ngày xửa ngày xưa quay về làm quản lý, sắp tới sẽ còn thêm nữa nhưng tạm thời tháng này chúng tớ sẽ tập trung nguồn lực bên trong để THAY ĐỔI HOÀN TOÀN từ bộ máy đến cơ sở địa điểm và chất lượng dịch vụ.
Đi chơi để lên dây cót lấy động lực cho 4 tháng cuối năm sẽ thật BÙNG NỔ. .