Kiểu này làm Treasure truck ở VN thĩcung sẽ bị cấm cho coi

Posted by

Kiểu này làm Treasure truck ở VN thĩcung sẽ bị cấm cho coi. Đã hiểu vì sao Bill gate ở Vn thì cũng chỉ là 1 người lập trình còi chưa :)) , cái đất nước mà lãnh đạo yêu thương dân theo kiểu tìm cách tự vét túi riêng, việc công để nó tự động chạy ấy.
anw, Thương mại điện tử sẽ thay đổi cấu trúc ngành bán lẻ và thậm chí cả cơ chế backup đằng sau- hệ thống phân phối sỉ, bằng cách này hay cách khác.
(Bị ghi nhận vô xe tự chế hoặc bán hàng rong, năm ngoái mình có nghiên cứu dự án này và biết khá nhiều xe tải bán hàng dù đậu đúng chỗ vẫn bị cấm)
See Translation