KHỔ THÂN

Posted by

KHỔ THÂN!
Tôi đã nhắn TS Nguyễn Ngọc Thạch là một người rất thân thiết với Huỳnh Tuấn Kiệt chuyện này từ cách đây mấy năm, nhưng tại sao vẫn làm vậy?
Tôi muốn võ Việt Nam phải sạch sẽ và chân thực. Bởi hàng ngàn năm nay các bậc Đế Vương và các vị Đại Tướng có dùng chưởng đâu sao vẫn thắng Trung Quốc. Mà họ có chưởng ghê vậy sao lần nào cũng thua ta là sao?!