Kết thúc lớp tiếng Anh Y khoa kết hợp online/offline tại MediCafe

Posted by

Kết thúc lớp tiếng Anh Y khoa kết hợp online/offline tại MediCafe, Saigon, Vietnam
==========
17 Tuần học trôi qua rất nhanh.
Mình cảm động về sự nỗ lưc vượt khó của các bạn và các đồng nghiệp. Có những hôm mình đi làm về đói bụng nhưng vẫn thấy vui vẻ dạy đến khuya vì sự nỗ lực của các bạn.
Có lần mình nhức đầu quá trong lúc dạy phải xin thuốc chị Loan Vo. Cảm ơn chi Loan và các đồng nghiệp khác nhiều lắm, không ngại thức đêm hôm để kèm cặp các bạn. BS Quang Phu Ho hướng dẫn kỹ càng kỷ năng lấy bệnh sử tuyệt vời cho các bạn. BS Minh Do dạy cực kỳ điềm tỉnh và duyên dáng. BS Dinh-van Nguyen đặt nền tảng cơ bản từ vựng.
Kết quả các bạn SV đã tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng giao tiếp của mình qua lớp học chuyên về Medical Speaking của VietMD. Các bạn đã nói chuyện tự nhiên hơn, biết cách giới thiệu vời bênh nhân, biết học lấy bệnh sử chuyên nghiệp hơn, và quan trọng là thấy chính mình tự tin hơn.
Đây sẽ là hướng đi tiếp của VietMD trong việc tạo thêm các lớp chuyên ngành tại chỗ kết hợp giảng dạy từ xa như lớp này.
Mong rằng sẽ tiếp tục có sự cộng tác và giúp đỡ của các bạn gần xa trong việc dạy kỹ năng giao tiếp tiếng Anh Y khoa cho SV và BS Việtnam.
See Translation