hehe

Posted by

hehe, đúng rồi Ruệ ơi, dù tên Ruệ xấu vãi nhưng mà Ruệ nói rứt đúng. Ruệ tăng lên tám càng chứ tăng thêm tám chục càng thì dân cũng phải đóng, đếu nói nhiều, tao tăng đấy làm gì nhau, môi trường là cái đếu gì, tao cứ tăng đấy, ơ kìa, không thích thì bọn mài đổ nước mưa vào xe mà chạy đi, thế nhé, bọn tao cần tiền lắm, còn phải cho con cháu du học Tây Mỹ, mua biệt thự nước ngoài, lo thẻ xanh thẻ đỏ, lo ghế lo dù, lại còn phải góp mấy chục ngàn tỉ để nuôi các anh chưa kịp trốn như anh trịnh xuân thanh, thế nhé, không thích thì về đổ nước mưa vào xe mà chạy, thế nhé