Gọi điện hỏi: “Ngoài ấy sao rồi

Posted by

Gọi điện hỏi: “Ngoài ấy sao rồi?”. Kêu như ri: “Sóng to lắm, gà vịt chết hết rồi anh ơi!”. Đang oải cũng bật cười vì đám nhóc mắt to hơn người, không sợ TQ, không sợ bão bùng, chỉ sợ… hết đồ ăn. Vãi lính nhà giàn! Hic!.

Buộc người vào lan can tàu đầu 6, thò đầu ra quay, sóng oánh sml. Bão gió biển cả không đùa được, cẩn thận sóng to.
* Dcm đứa nào an cáp clip của bố mài, nhá!.