Formosa xả thải giết biển Miền trung thì được tồn tại

Posted by

Formosa xả thải giết biển Miền trung thì được tồn tại – Doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi gây nguy hiểm cho môi trường thì bị đóng cửa.
Hàng 100 Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gỗ ở Biên Hoà, Đồng Nai bị đóng cửa kêu cứu. Vấn đề là chưa có DN nào có hành vi gây nguy hại cho môi trường nhưng lại bị đóng cửa 09 tháng.