Đọc sử Việt Nam bạn sẽ nghe thấy cái tên Trấn Ninh xuất hiện hoài

Posted by

Đọc sử Việt Nam bạn sẽ nghe thấy cái tên Trấn Ninh xuất hiện hoài. Nó vốn là một địa danh cổ nằm cạnh tỉnh Quảng Bình bây giờ, được sáp nhập vào nước Việt sau cuộc chinh phạt về phương tây của Lê Thánh Tông, tồn tại 4 thế kỷ trước khi thực dân Pháp cắt chia cho Lào thành tỉnh Hủa Phăn.
Trấn Ninh – Quảng Bình diễn ra rất nhiều cuộc chiến ác liệt mang tính quyết định, chơi game gọi là final battle. Phe nào bại trận tại Trấn Ninh thường bốc shit ăn vã và không thể ngóc đầu nổi . Một số ví dụ:
-Trận Trấn Ninh 1: Quân sư Chiêu Vũ, công tử Hiệp Đức, chúa Hiền – Trịnh Tạc, Trịnh Căn, Lê Gia Tông (quân Trịnh từ bỏ ý định xâm lược, đình chiến 100 năm)
-Trận Trấn Ninh 2: Thái giám Hoàng Ngũ Phúc – “Anh hùng Lương Sơn Bạc” Lê Duy Mật (nỗ lực phục quốc vĩ đại nhất của nhà Lê tiêu tan)
-Trận Trấn Ninh 3: chúa Nguyễn Phúc Ánh – nữ tướng Bùi Thị Xuân (nhà Tây Sơn bị tiêu diệt)
——
Tối nay sẽ đăng về Trịnh Nguyễn phân tranh và có nói về trận đánh cuối cùng tại Trấn Ninh.