Doanh thu 4 ngày đầu tháng trừ 1 ngày nghỉ 02/09 tổng là 71

Posted by

Doanh thu 4 ngày đầu tháng trừ 1 ngày nghỉ 02/09 tổng là 71,2tr và thú thật là toàn Bánh Chưng .
4 ngày kêu gọi lập TEAM, hoàn thành chính sách và có 1 hệ thống nhỏ hoạt động NGAY và KẾT QUẢ là đây.
Tôi up K phải để KHOE mà để chứng tỏ rằng:
Sức mạnh của đội nhóm là SỨC MẠNH KHỦNG KHIẾP NHẤT.
Khi đối thủ đang phải nỗ lực chạy ads để bán hàng thì Đội Nhóm của Tôi có những CÔNG THỨC bán hàng chi phí Marketing = 0 mà vẫn CỰC KỲ HIỆU QUẢ.
Tôi nói được thì Tôi sẽ phải THỰC HIỆN đc.
——
Chưa phải thành công lớn nhưng chắc chắn sẽ phải THÀNH CÔNG.
1 hệ thống chuyên nghiệp và CHẤT từ sản phẩm đến con người ❤️.
Có trong đầu sẽ có trên tay, thầy Tôi dạy thế .