Đành lòng gà trống nuôi con

Posted by

Đành lòng gà trống nuôi con, sao em nỡ bỏ con cho đành?
Màn đêm sao biết ai cứ mãi buông dài cho tôi say. Có ai ko buồn khi bạn lòng mình ko thủy chung…
Từng canh thâu, có ngủ được đâu..
Mời các mẹ đọc phần 2 Hotface với anh Hữu Nghị – người cha thi hát chữa bệnh teo não cho con…