CSVC Trường thì đẹp nhưng công tác quản lý thì có vấn đề

Posted by

CSVC Trường thì đẹp nhưng công tác quản lý thì có vấn đề. Mong các anh chị em bạn bè đang làm việc tại các cơ quan báo chí sẽ vào cuộc để giúp đỡ các phụ huynh đang có con học tập tại Đoàn Thị Điểm Ecopark:
1. Thực phẩm bẩn, câu chuyện đã tồn tại từ 2016
2. Bắt buộc học sinh phải ăn hết cả những món không nuốt nổi
3. Yêu cầu phụ huynh đóng phí giữ chỗ 5tr đồng và hoàn trả sau 2 tháng ngay với cả nhg học sinh đang học tại trường
4. Tăng học phí trên mức 10%
5. Bắt buộc học sinh phải tham gia bán trú ngay cả khi ko có nhu cầu