CON NGƯỜI

Posted by

CON NGƯỜI – NHÂN SỰ – NHÂN SỰ và NHÂN SỰ
Dù bạn mới tập tành kinh doanh hay đã là chủ 1 DN đang trên đà phát triển thì yếu tố con người luôn luôn là bài toán đau đầu nhất của hầu hết các nhà quản trị
Chúng ta hay đc nghe những câu ” con người là yếu tố quyết định thành công của DN ” hay đại loại rất nhiều câu tương tự như vậy
Tại sao họ lại nói những câu đó?
Tại sao yếu tố con người lại quan trọng với doanh nghiệp đến vậy ?
Hãy chắc chắn bạn sẽ có mặt tại buổi sinh hoạt tuần 10 của CLB DOANH NHÂN 3.0 để tìm hiểu câu trả lời với chủ đề
“TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP”
Hãy đăng ký nếu bạn mong muốn tham dự mà chưa là thành viên CLB
https://goo.gl/forms/2bJnsiVWYPWeoJSo2
See Translation