con người có nhiều thể (các lớp năng lượng tồn tại song song với thể vật chất) và có các luân xa (chakra) là các cửa ngõ thu nhận năng lượng từ vũ trụ

Posted by

con người có nhiều thể (các lớp năng lượng tồn tại song song với thể vật chất) và có các luân xa (chakra) là các cửa ngõ thu nhận năng lượng từ vũ trụ.
một vấn đề đủ lớn ở bất kỳ thể nào, hoặc một luân xa nào đó bị tắc nghẽn (do các cảm xúc tiêu cực chồng chất chẳng hạn) sẽ chuyển hoá thành bệnh tật ở thể vật chất.
đây là lý do Tây y sẽ lâm vào bế tắc nếu không thừa nhận và nghiên cứu các thể đó, lại chỉ tập trung dùng thuốc để chữa cơ thể vật lý (nhưng lại gây thêm bệnh trong quá trình đó).