Có vẻ như vần “

Posted by

Có vẻ như vần “…uân” và “…anh” không thuận giò xuôi buốm cho lắm năm 2017 (đúng hơn là…thảm).
Hôm nay được trải nghiệm thế nào là điện thoại viên trực tổng đài: Trung bình 3 phút nhận thêm 1 email, 1 tiếng trả lời 40 cuộc điện thoại, tay dính vào bàn phím, mồm và tai dính vào điện thoại …đúng là quần quật và lanh tanh bành!
Đấy, lại “…uân” với “…anh” thế thì…bảo sao…!