Chào các bạn

Posted by

Chào các bạn.
Sáng hôm nay tôi đã gửi nốt sách cho các bạn đã chuyển tiền mua sách. Sách của các bạn khác đang trên đường tới. Bạn nào thấy lâu mà sách không tới hay tôi gửi nhầm sách, thiếu sách… thì nhắn lại cho tôi nhé!
Mong các bạn thông cảm và lượng thứ cho sự chậm trễ cũng như những sai sót tôi mắc phải.
Một số bạn đặt mua “Hướng dãn học tập môn Xã hội tập I” nhưng sách đã hết và phải chờ tái bản. Khi có sách tôi sẽ gửi các bạn và các bạn sẽ không phải trả tiền vận chuyển nữa.
Chúc các bạn đọc sách vui.
P.S. Cuốn “Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản ” là sách làm ra để tặng không bán và hiện thời tôi cũng không còn sách, cuốn Hướng dẫn học tập môn xã hội tập I đã hết phải chờ tái bản , cuốn “cải cách giáo dục Nhật Bản” tôi không có trong tay. Như vậy các sách tôi có ở hiện tại sẽ bao gồm các cuốn trong ảnh đính kém stt này.