Cận 2 giờ sáng

Posted by

Cận 2 giờ sáng.
Đọc _ nghiệm và thấm !
Share vì đây là một bài viết hay.
Share vì đây như lời dặn, dạy của anh, người đi trước tôi bao thế hệ.
Share để nhìn vào sự thành công của anh mà cố gắng, khổ luyện và cầu tiến.
Share để các nghệ sĩ trẻ như tôi cùng đọc, để yêu thương nhau và giúp đỡ nhau nhiều hơn.
Share để khi nãn chí, thất bại, lại bấm vào đọc, rồi lại bớt đi cái tính sân si vốn dĩ có sẵn trong mỗi người.
Share thế thôi….
Nhưng ai lướt qua rồi nên click vào đọc.
Vì đối với bản thân tôi, ý nghĩa vô cùng !
Thay mặt cho thế hệ trẻ yêu nghề cám ơn anh – Mark Hua !