Các hành vi xâm phậm đến người khác là tội ác

Posted by

Các hành vi xâm phậm đến người khác là tội ác.
Lẽ nào xâm phạm chủng loài khác, thậm chí là diệt chủng lại không phải tội ác.
Đề nghị án tù chung thân đến tử hình cho những kẻ giết hại các động vật trong sách đỏ.
Thế giới tự nhiên cần có sự cân bằng đến từ nhiều giống loài, 1 loài chết đi, thiên nhiên sẽ bị khuyết mất 1 phần, ảnh hưởng đến nhiều giống loài khác, giống như chỉ cần có 1 lỗ hổng dưới nền đất, cả toà nhà, thậm chí cả 1 khu vực sẽ sụp đổ.