Bộ trưởng bộ 4T có hai tài khoản trên FB

Posted by

Bộ trưởng bộ 4T có hai tài khoản trên FB, một để lấy tin, một để chém gió? Hy vọng sau quá trình “nghiên cứu” mạng xã hội này, ông bộ trưởng sẽ công bố những tài khoản FB nào là mạo danh, những cái nào nhảm nhí cho dân chúng tránh, đồng thời công khai tài khoản thật của các vị đại quan, để các thần dân có vinh dự giao lưu!